&(Varování: potvrďte sever šipkou!) (volitelné).Číslo departementu (volitelné)jVložte název města nebo obce.
Použijte syntax a interpunkci dle www.cadastre.gouv.fr .INic není povoleno.
Vyberte, prosím, něco ke stažení.PHodnota klíče "source" pokud je zapnuto automatické zdrojováníLSpeciální doplněk pro práci s francouzským katastrálním WMS serverem.Speciální doplněk pro práci s WMS francouzského katastru nemovitostí na adrese www.cadastre.gouv.fr

Přečtěte si prosím podmínky použití (ve francouzštině) na adrese:
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html
než začnete nahrávat do OSM jakákoliv data vytvořená tímto doplňkem.'Přidat značku "source=..." k prvkům?Přidat novou vrstvu obcePřidat adresuPřidat novou vrstvu]Přidat ''Tableau(x) d''assemblage'' do seznamu listů katastru, které se mají zachytávat.Adresy, čísla domů. Upravit WMSEUpravit pozici WMS podkladu (ukládáno pouze pro rastrové obrázky)Správní hranice Povolit automatické kešování Povolit skládání více vrstevAutorAutomatické zdrojováníaAutomaticky vybere první WMS vrstvu, existuje-li více vrstev při zachytávání (grabování).Bikubický (pomalé)Bilineární (rychlé)Prázdná vrstvaOhraničující rámeček: {0} Budovy, kryty, podzemní stavby.Chyba formátu keše!Chyba Lambertovy projekce v kešiSekce a podsekce katastru.KatastrSoubory Edigeo katastruZachycení katastru Katastr: {0}CadastreFR - BudovyCadastreGrabber: Neplatné URL.Zrušit!Zrušit aktuální zachytávání@Zrušit aktuální zachytávání (pouze vektorových obrázků)RNelze načíst keš {0}, která není kompatibilní s aktuální oblastí projekceaNelze otevřít nové spojení pro klienta. Na serveru probíhá údržba, nebo je přetížený.Změnit umístěníZměnit aktuální projekci Vyberte z...cKlikněte na první Lambertův příčník (crosspiece) pro georeferencing (povinné jsou dva uzly)IKlikněte na první roh pro oříznutí obrázku (jsou potřeba dva uzly)QZvolte druhý Lambertův příčník (crosspiece) pro určení zeměpisné polohy0Klikněte na druhý roh pro oříznutí obrázkuObecHranice obce bbox: {0}Připojování k serveru...Připojování k serveru WMS...%Připojování katastrálnímu WMS...Vytvořit hraniceVytvořit budovyDatumOmezení rozšířeníVVypnout ořezávání obrázků při určování zeměpisné polohy (georeferencingu).Zobrazit kříže:)Chcete zrušit úplně nebo jen opakovat BNepoužívat pro adresy relaci (ale klíč "addr:street" u prvku).7Stáhnout obrázek z Francouzského katastrálního WMSUStahovaná plocha je v pořádku. Její velikost bude zřejmě serverem akceptována.KStahovaná plocha je moc velká. Server zřejmě odmítne váš požadavek.Stáhnout katastrální dataStáhnout z katastru Stahuji {0}9Zobrazovat rámeček kolem dat stažených z WMS serveru.-Vykreslit ohraničující box stažených datVýchod!Zapnout automatické kešování.DTohle povolte, aby se používala značka ''addr:street'' na uzlech.Zadejte adresy-Vložit východní a severní pozici katastruChyba[Chyba při nahrávání souboru. Pravděpodobně jde o starou verzi nakešovaného souboru.Export obrázku (pouze bitmapy)Extrahovat SVG ViewBox...-Vyberte nejvhodnější rozhraní(hranice)... Vybrat hranice obce(samosprávy)Soubor "{0}" neexistuje1Očekáván název souboru pro vrstvu číslo {0}'Pevná velikost (od 25 do 1 000 metrů),Fixní velikost čtverce (výchozí je 100m)WMS francouzského katastruGeoTiff soubory (*.tif) Přiřazení souřadnic obrázku3Zjišťování zeměpisných souřadnic přerušeno)Získat nový cookie (vypršení sezení).Zachytit obrázek bez zeměpisných souřadnic*Zachytit jeden obrázek na celou obrazovkuIStahovat menší obrázky (lepší kvalita, ale používá více paměti),Guadeloupe Fort-Marigot soubor keše (.UTM1)(Guadeloupe Ste-Anne soubor keše (.UTM2)$Pomocný nástroj na značení adresVysoké rozlišení (1000x800)Používám myšObrázek je již načtenýOřezávání obrázkůObrázkový filtr interpolace:'Určování zeměpisné polohy obrázkuRozlišení obrázku:Velikost obrázku (px): {0}/{1}HZlepšit přiřazení souřadnic obrázku (pouze pro rastrové obrázky) InformaceqInvertovat původní černé a bílé barvy (a všechny stupně šedi). Užitečné pro texty na tmavém pozadí.Není vektorizovaný.Je vektorizovaný.1Lambertova projekce CC9 {0} soubor keše (.CC{0})+Lambertova projekce {0} soubor keše (.{0})[Lambertova projekce {0} v keši není kompatibilní se současnou Lambertovou projekcí {1}Vrstvy:Načíst vrstvu z keše9Načíst lokalitu z keše (pouze pokud je keš povolená)Oblast, osada, místo.LLokalita "{0}" nalezena v keši. Načíst nejdříve keš? (Ne = nová keš)Nízké rozlišení (600x400)+Martinique Fort Desaix soubor keše (.UTM3)Max. velikost keše (MB)Střední rozlišení (800x600)MAutomaticky slučovat všechny vrstvy dat katastru do jedné cílové vrstvy.-Sloučit stažené vrstvy katastru dohromady. Režim: {0}ZJe zobrazena více než jedna WMS vrstva Nejdříve vyberte jednu z nich a potom zopakujte$Administrativní hranice samospráv.AObec je vektorizovaná ! Použijte normální Cadastre Grab menu.Název2Nejbližší soused (nejrychlejší) [ výchozí ]Další číslo&Ještě není vybrána žádná oblastSeverObjekty:PNejstarší soubory jsou automaticky smazány při překročení této velikosti#Pouze na vektorizovaných vrstvách^Sákryš! Nepodařilo se mi správně zachytit všechny souřadnice. Zkuste to znovu, prosím.Otevřít nastavení KatastruPNG soubory (*.png)Čísla parcel, jména ulic.Parcely.Povolte, prosím, minimálně dvě vrstvy v nastavení doplňku cadastre-fr. Vrstvy ''Building'' a ''Parcel'' jsou přidávány standardně.,Prosím, vyberte nejprve oblast stahování.BProsím, zapněte automatický zdroj a zkontrolujte mapu katastru. PředvolbyProjekce3Multiplikátor zachytávače rastrových obrázků: Příjemce!Upřesnit přiřazení souřadnic*Nahradit odstíny šedé jen bílou barvouLNahradit škály šedé bílou barvou (menší soubory a spotřeba paměti).7Nahradit původní pozadí pozadím nastaveným v JOSM.LNahradit původní bílé pozadí barvou pozadí určenou v Nastavení JOSM.Vymazat cookieVynulovat posuv+Resetovat posun (pouze vektorové obrázky)"Reunion RGR92 soubor keše (.UTM4).Obrácené stupně šedi (pro černá pozadí)Uložit obrázek jako...Moře, řeky, bazényVybrat FeuilleVybrat commune#Zvolit první vrstvu WMS v seznamu.;Zvolte pro stažení adres ve vybrané oblasti stahování.;Zvolte pro stažení budov ve vybrané oblasti stahování.TZvolte pro stažení čísel katastrálních parcel ve vybrané oblasti stahování.LZvolte pro stažení katastrálních parcel ve vybrané oblasti stahování.LZvolte pro stažení katastrálních sekcí ve vybrané oblasti stahování.=Zvolte pro stažení lokalit ve vybrané oblasti stahování.UZvolte pro stažení hranic samosprávných jednotek ve vybrané oblasti stahování.>Zvolte pro stažení symbolů ve vybrané oblasti stahování.=Zvolte pro stažení vodstva ve vybrané oblasti stahování.PVybraný soubor {0} není souborem keše pro tento doplněk (špatná přípona)PNastavení průhlednosti WMS vrstvy. Vpravo je neprůhledné, vlevo průhledné.0Nastavení nového místa pro další požadavekNastavit průhledné pozadí.!Zvolit {0} Lambertovy souřadniceZdrojUlice'Symboly, např. křesťanské kříže.6Místo {0} je právě zobrazeno. Keš nebyla načtena.uTato komunita nebyla zdigitalizována. Použijte prosím jinou položku menu, abyste mohli určit polohu "Plan image"ATento obrázek obsahuje georeferenční data. Chcete je použít?NAby se předešlo přetížení WMS katastru, je import budov omezen na 1 km2.zChcete-li zapnout doplněk Cadastre WMS, změňte aktuální projekci na tu, kterou používá katastr, a zkuste to znovu.FMěsto {0} nenalezeno, nebo není dostupné nebo byla akce přerušena%Neočekávaná přípona souboru. {0}`Nepodporovaná verze souboru keše; nalezeno {0}, očekáváno {1} Vytvořte nový soubor keše. Použít "Tableau d''assemblage"4Multiplikátor zachytávače vektorových obrázků:VVerze ''{0}'' metadat vrstvy mapových podkladů není podporována. Očekávána: 0.1'WMS vrstva ({0}), nahráno {1} dlaždicYVarování: neúspěšná volba umístit panel dialogu vždy na vrchu. Výjimka byla: {0}adresabudovapanel stahování z katastruobecvysokélokalitanízké střednívypnuto na polygonuparcelačíslo parcelykrajvoda*{0} není se současnou projekcí dovolena